Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja a Nagytétényi út 201. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület 4/8 tulajdoni hányadát


ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLAN

Árverési dokumentáció ára 10.000.- Ft + Áfa, azaz 12.700.- Ft, mely készpénzben fizethető ki a Polgármesteri Hivatal pénztárában hétfőn 13.30-17.30 óra, szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-16.00 óra között, átvehető ügyfélfogadási időben Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Irodájában (1221 Bp., Városház tér 11. földszint 5-6. szobában)

hétfőn 13.30-18.00 óra,

szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-18.00 óra,

pénteken 8.00-12.00 óra között,

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), a földszint 5., vagy  6. szobában, Párkányi Ferenc ügyintézőnél, vagy dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettesnél.
e-mail: epitesihatosag@bp22.hu, tel: 229-2611/140, 20-22-444-97

A 1225 Budapest, Nagytétényi út 201. szám alatti, 231884 helyrajzi számú-, 1394 m2 alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 4/8 arányban önkormányzati tulajdonban áll, az árverési dokumentáció és az árverés tárgyát az önkormányzati tulajdonban álló tulajdoni hányad képezi, amely természetben a földszint 1. ajtószámú-, 73 m2 alapterületű, felújítandó lakást jelenti.

Az ingatlant az MKB Bank Nyrt. javára-, a tulajdoni lapon III/1. és III/2. számon bejegyzett jelzálogjog terheli, melyek a társtulajdonosok tulajdoni hányadaira utalnak.

Az ingatlan Budapest XXII. kerület Nagytétény nevű részén, a Nagytétényi u. 201. fszt. 1. szám alatt található. Gépkocsival a parkolás az ingatlan területén, és a környező utcákban díjmentes övezetben lehetséges. A telekterületen található ikerház jellegű lakóépületet az 1960-as évek elején építették. Az értékesítendő lakás a Nagytétényi útnak háttal állva, az épület bal oldalán, az 1-es szám alatt helyezkedik el, megközelíthető az utcáról külön bejáraton lehet, ablakai az utcára és a belső udvarra néznek, közösen használt területrész nincs. Az épület feltételezhetően sávalapozású, tégla falazattal készült, talajnedvesség elleni szigetelés nélkül. Az épület padozatát nem szigetelték, a tartófalak közepesen vizesedettek. Fűtés és meleg-vízellátás jelenleg nincs. A tetőszerkezet és a héjalása gyenge műszaki állapotú, nem sérült, csapadék okozta beázás nem látható. A lakás teljeskörű felújítása szükséges, a tartófalazat utólagos szigetelése is tanácsos. Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, 1394 m2 nagyságú telekterületen helyezkedik el, a telek a természetben – annak hosszában – kerítéssel határolva kettéosztott, de a tulajdonosok között írásbeli használati megállapodás nem köttetett.

A 231884 helyrajzi számú földrészleten álló lakóépületben összesen két külön bejárattal rendelkező, önálló lakás található. Az ingatlan 4/8-ad tulajdoni hányada természetben a telek 697 m2 területét jelenti a fszt. l. ajtószámú, 73 m2 alapterületű, jelenleg üresen álló lakással. Az ingatlannak az Önkormányzaton kívül két magánszemély tulajdonosa van, a telek használati megosztása vonatkozásában – fentiek szerint – használati szerződés nem köttetett. Használati megállapodás megkötése a leendő résztulajdonos (Vevő) és a további mindenkori résztulajdonosok közös akaratával, megegyezésével történhet meg.

Az önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a tulajdoni hányad szerinti közös költségek és közüzemi díjak rendezettek, viszont az osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetleges tartozásának végleges, akár bírósági úton történő rendezése érinthet majd a tulajdoni hányad utáni fizetési kötelezettséget. Ebből következően az osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetlegesen meglévő-, vagy keletkező-, jogvita alatt álló közüzemi tartozásának – a tulajdoni hányadnak megfelelő arányú hátralék tekintetében – megfizetését a tartozás keletkezésének időpontjától függetlenül, a – tulajdonjogának bejegyzését megelőző időszakra is – Vevő az adásvételi szerződés aláírásával vállalja.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1225 Bp. XXII. Nagytétényi út 201., "kivett lakóház, udvar, gazdasági épület"

Tulajdoni hányad: 4/8

Helyrajzi szám: 231884

Ajánlati biztosíték összege: 2.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 21.800.000,- Ft

Árverési időpont: 2019. június 25. kedd, 9.30 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda