Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja a Nagytétényi út 342. fsz. 3. alatti lakást


ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLAN

Árverési dokumentáció ára 10.000.- Ft + Áfa, azaz 12.700.- Ft, mely készpénzben fizethető ki a Polgármesteri Hivatal pénztárában hétfőn 13.30-17.30 óra, szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-16.00 óra között, átvehető ügyfélfogadási időben Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Irodájában (1221 Bp., Városház tér 11. földszint 5-6. szobában)

hétfőn 13.30-18.00 óra,

szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-18.00 óra,

pénteken 8.00-12.00 óra között,

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), a földszint 5., vagy  6. szobában, Párkányi Ferenc ügyintézőnél, vagy dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettesnél.
e-mail: epitesihatosag@bp22.hu, tel: 229-2611/140, 20-22-444-97

A 1225 Budapest, Nagytétényi út 342. földszint ajtó: 3. „felülvizsgálat alatt” házszám alatti, 232913/0/A/4 hrsz.-ú, 49 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű ingatlan 1/1 arányban – 161/1000 eszmei tulajdoni hányaddal – önkormányzati tulajdont képez, mely az árverés tárgyát képezi.

A két építményrészből álló lakóépületet vélhetően az 1930-as években építették, majd az évek során többször átépítették. A tárgyi ingatlanrész feltételezhetően eredetileg az utcafronton lévő épületrész melléképületeként funkcionált, majd később komfort nélküli lakássá alakították. A lakás a toldaléképület elején, a magasföldszinten helyezkedik el, azt a nyitott verandán keresztül közelíthetjük meg, ahonnan az utólag beépített zárt verandába jutunk, ami funkcióját tekintve konyhaként és étkezőként működött. Innen nyílik a konyha (közlekedő), kamra és szoba. A lakás a telek nyugati oldalhatárán áll, ablakai és bejárata keleti tájolásúak. Fűtése gázkonvektorokkal megoldott, meleg vízellátás és fürdőszoba nincs. A tetőszerkezet és a héjalása gyenge, csapadék okozta beázás nem látható, de a belső falazatok, és a padlók vizesek, penészesek. A lakás felújítása időszerű, a tartófalazat utólagos szigetelése is tanácsos. A lakás alapterületébe a nyitott veranda is beszámít, 50%-ban. 

A lakásban rendelkezésre álló közművek: víz, villany, gáz, csatorna 

A társasházban összesen 5 albetét található, jellemzően lakó funkcióval.

Az ingatlan Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) ör. számú rendelete (a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról) szerint Lke-1/NT/2 (intenzív kertvárosias lakóterületek
Nagytétény területén) helyi építési övezetben fekszik, változtatási korlátozással érintett területen.

Az ingatlan beépítettsége – csak az ingatlan-nyilvántartás tartalmában szereplő adatok figyelembe vételével – jelenleg is meghaladja az engedélyezhető 20%-os legnagyobb értéket, tehát a földrészleten új építményt és új rendeltetési egységet elhelyezni-, kialakítani-, a meglévő épületeket bővíteni a jelenlegi jogszabályi előírások rendelkezései alapján nem lehet.

Az önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a közös költség és közüzemi díjak rendezettek, viszont a Társasház esetleges tartozásának végleges, akár bírósági úton történő rendezése érinthet majd a tulajdoni hányad utáni fizetési kötelezettséget. Ebből következően a Társasház esetlegesen meglévő-, vagy keletkező-, jogvita alatt álló közüzemi tartozásának – a tulajdoni hányadnak megfelelő arányú hátralék tekintetében – megfizetését a tartozás keletkezésének időpontjától függetlenül, a – tulajdonjogának bejegyzését megelőző időszakra is – Vevő az adásvételi szerződés aláírásával vállalja.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1225 Bp. XXII. Nagytétényi út 342. fsz. 3., "lakás"

Helyrajzi szám: 232913/0/A/4

Ajánlati biztosíték összege: 1.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 9.000.000,- Ft

Árverési időpont: 2019. június 25. kedd, 9.00 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda