KERTÉSZ (LEÁNYKA TAGÓVODA)


A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda pályázatot hirdet kertész munkakör betöltésére.

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

kertész

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Leányka tagóvoda 1221 Budapest, Leányka u. 40.

Ellátandó feladatok:

 • az óvoda kertjének gondozása, az óvoda területének rendben tartása,
 • az óvoda épületében és kertjében kisebb karbantartási feladatok elvégzése.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség,

Elvárt kompetenciák:

 • munkájára igényesség, elhivatottság, lelkiismeretesség,
 • problémamegoldó képesség,
 • terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet az irányadók
 • A kertész munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2017. (XII.07.) Határozata alapján a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 2016.12.31.-én hatályos 5. sz. mellékletében meghatározott Önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult.
 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft/év

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat az vezeto@ovoda.hawk.hu e-mail címre, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére lehet benyújtani.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiválasztott pályázók a munkáltató képviselőivel személyes konzultáción vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 05.