Hírek

A „Szieszta pont” bérbeadása
Pályázatot lehet benyújtani az „Szieszta pontként” ismert Ingatlannak a mellékelt helyszínrajzon megjelölt terület egy részének hasznosítására, mely által a terület, központi elhelyezkedésének megfelelően bevonhatóbbá válik Budafok belvárosának közösségi életébe.
2019-06-07

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Vagyongazdálkodási Irodája egyfordulós nyilvános pályázatot ír ki a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Budafok városközpontjában található Mária Terézia utca 1-7. sz. alatti, 223564 hrsz.-ú ingatlan („volt Budafok mozi”, továbbiakban Ingatlan) meghatározott részének bérbeadására.

Pályázatot lehet benyújtani az „Szieszta pontként” ismert Ingatlannak a mellékelt helyszínrajzon megjelölt terület egy részének hasznosítására, mely által a terület, központi elhelyezkedésének megfelelően bevonhatóbbá válik Budafok belvárosának közösségi életébe.
 
Az önkormányzat e területet elsősorban újonnan (akár időszakosan) létesített/telepített szolgáltatással és akár e tevékenységhez kapcsolódó kulturális programokkal kívánja fejleszteni mindazon időpontig, amíg az Ingatlan végleges hasznosításáról nem születik döntés.
 
A cél megvalósítása érdekében az Ingatlan területére a közeljövőben közösségi használatú sporteszközök telepítését tervezi a tulajdonos. A telepítésre kerülő eszközök végső elhelyezésénél Kiírónak szándékában áll figyelembe venni a nyertes pályázó által tett javaslatokat.

A tervezett funkció elhelyezésénél adottságként kell figyelembe venni az Ingatlan korábbi években kialakult téli üzemeltetésének hely- ill. területigényét, vagyis a téli jégpálya és az azt kiszolgáló létesítmények helyére új funkció nem tervezhető és nem telepíthető. 

A tervezett hasznosítás kialakítása során lehetőség szerint alkalmazkodni kell az Ingatlan általános megvilágítását biztosító napelemes kandelláberek meglévő elhelyezkedéséhez.

Az Ingatlan területén, a helyszínrajzon megjelölt helyeken elektromos áram és vízvételi lehetőség van kiépítve. Amennyiben ezek bármelyikének használatára szükség lenne, erre vonatkozó igényt a benyújtásra kerülő pályázatban Kiíró felé előzetesen jelezni kell. A műszaki lehetőségek részletes megismerése érdekében – erre vonatkozó igény esetén – Kiíró előzetes konzultációra biztosít lehetőséget. Kiíró kapcsolattartója Benkó Krisztina, a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa, akit ügyfélfogadási időben kereshetnek (Polgármesteri Hivatal, 1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31. szoba, tel.: 229-2611/214 mellék).

Pályázati feltételek, elvárások, határidők bővebben itt.