Hírek

Fő a biztonság - karácsonykor, szilveszterkor is
A kerületben az ünnepek közeledtével nőtt a betörések száma. Vigyázzunk érté­keinkre, tartsuk mindig zárva a bejárati ajtót! A bevásárlóközpontokban számítani lehet zsebtolvajokra, ne hagyjuk a pénztárcánkat könnyen elérhető helyen!
2010-12-14

Adventtől szilveszterig
tűzvédelmi tanácsok

 • Az éghető anyagú adventi koszorút, csokrot (a továbbiakban: koszorú) mindig helyezzük nem éghető, hőszigetelő alátétre!
 • A gyertyák, mécsesek csak nem éghető tartóban legyenek elhelyezve és rögzítve a koszorún, csokron!
 • A gyertyákat, mécseseket ne tegyük közvetlenül a koszorú éghető anyagú részei (fenyőlevél, moha, fagyöngy stb.) mellé, ott ne gyújtsuk meg!
 • A gyertyákat, mécseseket csak felnőtt gyújthatja meg!
 • A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a koszorú környezetében!
 • Mindennemű gyújtóeszközt (öngyújtót, gyufát) tartsunk elzárva, gyermekek által el nem érhető helyen!
 • A koszorút ne használjuk az ablakban a függönyök, továbbá egyéb éghető anyagok közelében!
 • Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük egyik helyről a másikra (ne mozgassuk)!
 • A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk arra, hogy a kanóc soha ne legyen túl hosszú (időszakonként rövidíteni szükséges).
 • A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen leégni, a kanócot eldőlni!
 • Az égő gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a közelben megfelelő eszközt!
 • Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól tartsuk megfelelő távolságra!
 • Gondoskodjunk a fenyőfa (karácsonyfa) stabilitásának  - feldőlés elleni védelmének - megoldásáról (megfelelően "terpesztett" nehéz talp és/vagy rögzítés)!
 • Elsősorban nem éghető anyagú díszeket használjunk a fa díszítésére!
 • Csak megfelelő műszaki állapotú, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező izzósort és/vagy elektromos díszítőelemeket vásároljunk és használjunk!
 • Az izzósort (és az elektromos díszeket) a fán úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy sem a levelekhez, sem a vezetékhez, sem pedig az éghető díszekhez ne érhessenek hozzá!
 • A fára gyertyát, csillagszórót kizárólag díszítésként helyezzünk fel, azokat ne gyújtsuk meg!  Az izzósor és/vagy az elektromos díszek működésekor gyermekek a helyiségben csak felügyelet mellett tartózkodjanak!
 • Az elektromos kapcsolókat és csatlakozókat úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy azokhoz a gyermekek sem szándékosan, sem pedig véletlenül ne férhessenek hozzá!
 • Égőcsere vagy áthelyezés alkalmával minden esetben válasszuk le az izzósort (vagy az elektromos díszt) a villamos hálózatról!
 • Lefekvés és/vagy a lakásból való eltávozás előtt az izzósort és az elektromos díszeket a hálózatról le kell választani (legbiztonságosabb a villásdugónak a dugaszolóaljzatból való eltávolítása, illetve a hosszabbító fali csatlakozótól történő elválasztása)!
 • A karácsonyfa közelében mindig legyen készenlétben olyan eszköz, felszerelés, amellyel az estlegesen keletkező tűz annak kezdeti szakaszában nagy biztonsággal eloltható, és a mentés, menekülés biztosítható!

Szilveszteri jó tanácsok
a tűzijátékok biztonságos használatához

A játékos (I-es pirotechnikai osztályba tartozó) tűzijátékok   egész évben, a kis (II-es pirotechnikai osztályba tartozó) tűzijátékok meghatározott időtartamban, meghatározott feltételek betartása mellett, meghatározott személyi körben vásárolhatók meg és használhatók fel (működtethetők).

A betartandó főbb előírások:

 • Pirotechnikai (tűzijáték) terméke(ke)t csak engedéllyel rendelkező üzlet(ek)ben szabad vásárolni. Az üzlet(ek)en ezt felirat és/vagy piktogram jelzi.
 • Vásárláskor mindegyik típusú és/vagy méretű termékhez használati utasítást kell kérni és kapni.
 • A játékos (I-es pirotechnikai osztályba tartozó) pirotechnikai termékek egy része csak a szabadban használható, amit a használati utasításnak tartalmaznia kell.
 • A használati utasításon ellenőrizni kell a vásárolt termék felhasználhatósági (szavatossági) időpontjának feltüntetését (rögzítését) is.
 • A termékeket kézben tartva - még egyesével is - TILOS elműködtetni!
 • Kézben tartani a terméket csak az indítás időtartamára szabad, majd biztonságos helyre kell eldobni. A használati utasításnak ezt tartalmaznia kell.
 • A rögzített termékek indítását követően azonnal biztonságos (kb. 5-10 m) távolságra kell távozni.
 • A termékek indítása előtt meg kell győződni arról, hogy az elműködtetés közvetlen környezetében személyek nem tartózkodnak, éghető anyagok, nyitott ajtók, ablakok   nincsenek.
 • A termékeket megbontani, szétszerelni TILOS!
 • A használati utasításban foglaltakat a szállítás és felhasználás alkalmával maradéktalanul be kell tartani.

LEJ?RT szavatosságú terméket NE vásároljon, NE tároljon és NE használjon! A sérült, fel nem használt terméket a vásárlás helyére vissza kell vinni, és vissza kell adni (a számlát meg kell őrizni).

Kis tűzijátékterméke(ke)t (II-es pirotechnikai osztály) csak nagykorú személy vásárolhat december 28-a és 31-e között, amelye(ke)t kizárólag - a használati utasításnak megfelelő módon - december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig használhat fel.

A kis tűzijátéktermékekre (szinte mindegyikre) jellemző, hogy általában csak a szabadban működtethetők el. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet és az ott tartózkodó személyek, ott lévő javak védelmére.