Hírek

Csapadékvíz-elvezetési problémák, tulajdonosi kötelezettségek
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása a vízelvezetési problémákra is rávilágított. Kérjük, hogy a leírtak alapján ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékvíz-elvezetés szabályosságát és tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek!
2019-06-24

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása a vízelvezetési problémákra is rávilágított. A kerület számos területén nem folyik el a csapadékvíz, melyek oka a csapadékvíz-elvezető csatorna hiánya vagy szűkössége. Ezeket folyamatosan tisztíttatjuk, karbantartjuk, ahol az a kerület feladata, azaz a kerület tulajdonában vagy üzemeltetésében vannak.

Sajnos az illegálisan a csatornába bekötött csapadékvízbevezetések jelentős mértékben megterhelik a kerület szennyvízhálózatát. Nagyon sok ingatlan esetében pedig a csapadékvízet egyszerűen a közterületre vezetik ki.

A csapadékvizeknek a közterületre történő kivezetése kapcsán tudni kell, hogy a törvény értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az Önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonosának a feladata!

 

A vonatkozó kormányrendelet előírja:

A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez nem veszélyezteti senkinek a tulajdonát vagy a rendeltetésszerű használatot.

A telekről a csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy a csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

 

Szintén fontos előírás, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

Budafok-Tétény Budapest XXII kerület közigazgatási területén a szennyvízcsatornázás elválasztó rendszerben épült ki 2015-ben, azaz tilos a csapadékvizek bevezetése a szennyvízcsatornába!

Ahol ilyet találnak, a tulajdonos költségére megszüntetik a csapadékvíz bevezetését, és büntetést is kiróhatnak.

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Kérjük, hogy az előzőekben leírtak alapján ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékvíz-elvezetés szabályosságát és tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek!

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata