Hírek

Egyenlő esélyekkel
Több mint 3000 magyarországi település, köztük Budapest kerületei közül Budafok is elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi programját.
2014-10-15

Az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása" című kiemeltprojekt keretén belül a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésében a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkormányzatok számára mentori szolgáltatás és szakmai képzés formájában nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte egységes elvek mentén készítették el programjaikat.

Budafok-Tétény Helyi Esélyegyenlőségi Programja

A XXII. kerületi Önkormányzat fontos feladatnak tekinti lakosságuk életminőségének folyamatos javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyeinek biztosítását. Legfőbb célként a lakosság és az intézmények, illetve egyéb szervezetek összefogásának erősítését tűzték ki, ennek szellemében dolgozták ki a dokumentumot.

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban Szabolcs Attila polgármester az alábbiakat nyilatkozta:

 

A Program figyelemmel kísérése céljából felállított munkacsoport 2014 júniusában áttekintette az eddigiekben elért eredményeket, valamint az intézkedési szükségleteket. Ezzel összhangban konkrét feladatokat, rövidtávú célokat határozott meg a sikeres megvalósítás érdekében.

Önkormányzatunk 2013 decemberében ünnepélyes keretek között csatlakozott a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását elősegítő kezdeményezéshez.

A lakhatási gondok megoldásának céljából kidolgoztuk új lakásprogramunkat, melynek részeként aktualizáltuk a perifériára sodródás megelőzését és megoldását támogató úgynevezett Prevenciós Programunkat, illetve módosítottuk az önkormányzati ingatlanok bérbeadását szabályozó helyi rendeletet is. Minden egyes lépés megtételében nagy szerepet játszanak szociális és gyermekjóléti intézményeink, melyek gyakorlati tapasztalatai és konkrét javaslatai nélkül nem elképzelhető célzott és hatékony segítségnyújtás.

Kerületünkben kimagasló szinten jelenik meg a közösségi szolidaritás és a társadalmi szerepvállalás. A Szociális Szolgálat keretén belül önkéntesek bevonásával jött létre az Első Kézből Mozgalom, amelynek célja az itt élő emberek életének megkönnyítése, az önkéntes tevékenységek összefogása, valamint egy támogató közösség formálása.  Különböző ösztöndíjakkal segítjük a fiatalok tanulmányait és előmeneteleit (Jó tanuló, jó sportoló  díj, Vitéz Pokorny Endre Sport Ösztöndíj, Művészeti Ösztöndíj, Bursa Hungarica). A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésekor kiemelt figyelmet fordítottunk a munkavállalást elősegítő stratégiák kidolgozására, a gyermekek védelmére és az idősek gondozására. Utóbbiak számára „Kattints rá Nagyi”, illetve „Csak így tovább, Nagyi” elnevezéssel különböző szintű informatikai tanfolyamot szervezünk. Igyekszünk a lakosság aktív bevonásával elősegíteni az esélyegyenlőség megteremtését. A Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában és megvalósításában tevékenyen részt vállaltak és vállalnak az önkormányzati intézmények, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek, amelyek az általuk biztosított szolgáltatásokon, valamint az átadott információkon, javaslatokon keresztül segítették a dokumentum kidolgozását. ”

 

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok?

Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyújtott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.

A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkormányzat a felmerülő nehézségekre – a TKKI közreműködésével – a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül megvalósítanak, és amelyeket kétévenként felülvizsgálnak.

 

A Türr István Képző és Kutató Intézet

A TKKI fő célkitűzései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a területi és társadalmi különbségek csökkentésének elősegítése, valamint a szegénységben élők helyzetének javítása. A felzárkózás elősegítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az Intézet. Ma Magyarországon ebben a témában a legkompetensebb szereplők között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI térítésmentes felkészítő képzéseket szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a HEP megírásának elősegítése érdekében.

A projekt részeként 2013. szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 alkalommal rendeztek meg szakmai workshopokat, műhelybeszélgetéseket. A rendezvények lehetőséget teremtettek az esélyegyenlőségi politika alapelveinek és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az esélyegyenlőséget képviselő civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a már elkészült programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.

Országos célok

A helyi esélyegyenlőségi programok célkitűzése, hogy Magyarország minden egyes polgára, minden településen, egyenlő társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése közben egyenlő bánásmódban részesüljön. Így történelmi jelentőségű eredmény, hogy a TKKI mentorhálózata segítségével az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen programmal.

Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehetővé teszik, hogy országosan is nyomon követhető legyen a célcsoportok helyzetének változása, így a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.

A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.