Hírek

Tiszta, virágos kerületért pályázat
2016. augusztus 31-ig lehet pályázni a terület és a megvalósítás leírásával.
2016-07-19

Az előző évekhez hasonlóan kerületünk tisztasága, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata ismételten meghirdeti a „Tiszta, virágos kerületért!” elnevezésű díját.

A „Tiszta, virágos kerületért” cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. A díjat az önkormányzat az alábbi kategóriákban osztja ki: a) családi ház és környezete b) utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb-nagyobb egysége c) balkonok, erkélyek d) intézmények, vállalatok, egyházak e) önkormányzati fenntartású intézmények Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat. A legjobb eredményeket elérő jelentkezőket minden kategóriában pénzjutalomban és elismerő oklevélben részesítjük. A díjazottak nevét megjelenítjük a Városházi Híradóban. További különdíjak várhatók a versenyben részt vevők számára kerületünk vállalkozó, gazdálkodó és társadalmi szervezetei által felajánlott támogatásokból. Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket! Jelentkezési lapot innen lehet letölteni, vagy a Polgármesteri Hivatal portáján lehet átvenni. Kérjük, a kitöltött lapokat 2016. augusztus 31-ig a Polgármesteri Hivatal portáján vagy a 482-1031-es faxszámon a Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda részére visszajuttatni szíveskedjenek. Az értékelés helyszíni elbírálás alapján szeptember 30-áig folyamatosan történik. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében a nem önkormányzati fenntartású szervezetek pályázóinak nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak a versenyen indulásból kizárt személyi körbe.